top of page

AMPHI

為合作而設的共享合作空間,不論你什麼行業,我們引人注目的設施和精心設計的房間都能優化創造力,我們的制度激發志同道合的AMPHIers共同合作、共享資源和互相協助,以後營商有了強力支緩!


 

電話: (852) 5318 9498

地址: Unit 608, 6/F, Sunbeam Centre, 27 Shing Yip Street, Kwun Tong

相關文章

查看全部

Comments


bottom of page