top of page

Shopify

一個全方位平台,集結您所需的所有功能


不論是電子商務還是 POS 銷售點,相關功能一應俱全


幫助您啟動、運作和發展個人業務。

 

網站: https://www.shopify.hk/

Facebook: https://www.facebook.com/shopify

Instagram: https://www.instagram.com/shopify/

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/shopify

YouTube: https://www.youtube.com/user/shopify


相關文章

查看全部
bottom of page